Xarxes per protegir el tabac

tabac

Article al Diari d’Andorra del dia 14 d juliol del 2014

sobre la iniciativa pionera de CASA BEAL en el sistema de malles per evitar els efectes de la pedra.